CÔNG TY LONG SINH TIẾP ĐOÀN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Sáng ngày 12 tháng 06 năm 2020, Công ty TNHH Long Sinh hân hạnh đón tiếp Đoàn gồm các Giáo sư, Tiến sĩ là Lãnh đạo các khoa Marketing, Khoa Đầu tư…thuộc trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đến tham quan và làm việc. Đại Học Kinh Tế Quốc Dân không chỉ là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực liên quan đến quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Trường còn đã và đang là đơn vị tư vấn chiến lược, chính sách phát triển cho nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế – xã hội, tham gia nhiều đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp quốc gia, cấp bộ, và cấp địa phương.
Buổi tham quan và làm việc tại Công ty Long Sinh nhằm mục đích thảo luận và thu thập các thông tin nghiên cứu theo đặt hàng của Bộ Khoa Học Công Nghệ với nội dung: Nghiên cứu đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam.
Buổi làm việc diễn ra hiệu quả và mang lại nhiều thông tin thiết thực, bổ ích cho công trình Nghiên cứu của Trường, đồng thời mở ra quan hệ hợp tác về tư vấn, giới thiệu và chuyển giao công nghệ trong thời gian tới.

5ba6a02ad23e2f60762f d846adb4dfa022fe7bb1 3a8467121506e858b117

Đang Online: 1


Tổng Lượt Truy Cập: 1094216