Hội Nghị Người Lao Động 2020

Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ban Lãnh Đạo Công ty TNHH Long Sinh  đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để tổ chức Hội nghị người lao động nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh cũng như tình hình hoạt động công đoàn  trong năm vừa qua. Đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Toàn thể CBCNV Công ty được nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019, kế hoạch năm 2020. Trong năm 2019, tình hình chung của thị trường thủy sản, nông nghiệp có nhiều thách thức và khó khăn nhưng cùng với BLĐ,  tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD. Một số bộ phận đạt mức tăng trưởng tốt về sản lượng và doanh số.

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty và Chủ tịch công đoàn cở sở đã thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

Những ý kiến của người lao động với các nội dung như: cải thiện điều kiện làm việc, quyền lợi và chế độ của người lao động đều được Ban Lãnh đạo trả lời, giải thích thỏa đáng công khai ngay tại Hội nghị trên tinh thần dân chủ, cởi mở, để người lao động hiểu  và cùng đoàn kết, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chung một cách tốt nhất. 

Hội nghị Người lao động đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự đồng lòng của tập thể người lao động Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

0ffdcdfe638f9bd1c29e

04c257ecf99d01c3588c

f0a46196cfe737b96ef6

Đang Online: 0


Tổng Lượt Truy Cập: 986926