Lớp tuyền truyền “Luật giao thông đường bộ và văn hóa tham gia giao thông; Luật phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”

Thực hiện kế hoạch tuyên truyền pháp luật năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa; Thực hiện chương trình công tác năm 2019 của Công đoàn các KCN và Khu Kinh tế tỉnh Khánh Hòa; nhằm nâng cao hiểu biết cho đoàn viên, công nhân lao động. Sáng ngày 11/10/2019, được sự hỗ trợ, quan tâm của Ban  Lãnh đạo Công ty TNHH Long Sinh, Lớp tuyền truyền “Luật giao thông đường bộ và văn hóa tham gia giao thông; Luật phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội” đã được tổ chức và thu hút sự tham gia đông đảo  của CBCNV đang làm việc tại Công ty.

Nội dung lớp tuyên truyền gồm: tuyền truyền an toàn giao thông chủ đề 2019 “An toàn giao thông cho hành  khách và người đi mô tô, xe máy”; Luật giao thông đường bộ, đường sắt và văn hóa tham gia giao thông, các quy định mới về xử phạt an toàn giao thông , qui định về đội mũ bảo hiểm và không uống rượu bia khi tham gia giao thông; Luật phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội.

 Lớp tuyền truyền giúp mỗi người nâng cao hiểu biết để bảo vệ chính mình và người thân khi tham giao thông cũng như các hoạt động bảo vệ sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS.

623e10b416c6f098a9d7

Đang Online: 0


Tổng Lượt Truy Cập: 1051285