Ông Vương Vĩnh Hiệp lần thứ 3 liên tiếp được bầu vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà

Bên cạnh những đóng góp không ngừng trong lĩnh vực Kinh tế, Giáo dục và Xã hội, Ông Vương Vĩnh Hiệp – Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh còn luôn đặt tâm huyết của mình vào nhiệm vụ Chính trị của Tỉnh Khánh Hòa – nơi mà Công ty TNHH Long Sinh được khởi lập và phát triển trong suốt hơn 22 năm qua. 
Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 – 2024) được diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 7 năm 2019, và đây là lần thứ 3 liên tiếp Ông Vương Vĩnh Hiệp vinh dự được bầu chọn là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà. 

Tại Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ông Vương Vĩnh Hiệp vinh dự được tham gia vào Đoàn Chủ tịch điều hành  Đại hội.

Chúc Ông sẽ có nhiều hơn nữa những cống hiến cũng như thực hiện xuất sắc công tác tham mưu của mình trong nhiệm kỳ mới.

67070097_10214791962372422_1700840081809473536_n 67160481_10214791962132416_557794888859516928_n

Đang Online: 0


Tổng Lượt Truy Cập: 1051259