Công ty Long Sinh tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động

 Nhằm phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, hằng năm công ty TNHH Long Sinh tổ chức khám sức khỏe định kỳ (mỗi năm 1 lần), khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp (6 tháng khám một lần). Sáng ngày 5/12/2023, Công ty TNHH Long Sinh  phối hợp với CDC Khánh Hòa tổ chức khám sức khỏe và phát hiện bệnh nghề nghiệp dành cho người lao động thuộc nhóm công việc nặng nhọc, độc hại…. Việc khám bệnh diễn ra ngay tại nhà máy công ty để tạo thuận lợi cho người lao động.

Việc thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp giúp người lao động kịp thời phát hiện những bất thường của cơ thể, từ đó có lộ trình điều trị phù hợp. Đây chính là biện pháp hiệu quả nhất để bảo đảm “nguồn vốn sức khỏe” cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó khám sức khỏe giúp người lao động yên tâm công tác, thúc đẩy năng suất làm việc và hiệu quả sản xuất, kinh doanh công ty. Thông qua việc tổng hợp kết quả khám sức khỏe, công ty cũng sẽ nắm được tình hình sức khỏe của cán bộ, người lao động để bố trí, luân chuyển công việc phù hợp.  

benh nghe nghiep 23 (2)

benh nghe nghiep 23 (1)

benh nghe nghiep 23 (3)

Đang Online: 0


Tổng Lượt Truy Cập: 1663137